PLATINIUM ПАКЕТ – Интензивна нега на возило

са. 14 часа     

Цена:     7.100,00 денари  

 

………………………………………………………………………………

Наша препорака  при

Lising-возила , продажба, многу валкано

или за своја Душа.

Ги опфаќа сите Gold услуги

ПЛУС

  • Чистење на плафонот
  • Чистење на подниот теписон
  • Чистење на моторниот простор