ДС АУТО – НЕГА НА ВОЗИЛО

Со текот на времето,трагите од користење на автомобилот во внатрешниот ентериер се неизбежни и не можат да се избегнат. Ако сакате да ги остраните овие траги ,ние сме вистинскиот партнер за вас. Со професионална компетентност по третманот вашиот автомоби ќе изгледа како на денот на првото купување.

  • Внатрешно чистење
  • Професионална нега на возило
FRONTPAGE

ПАКЕТИ - НЕГА НА ВОЗИЛО

SILVER ПАКЕТ- Внатрешно интензивно чистење
SILVER ПАКЕТ- Внатрешно интензивно чистење
March 19, 2019
са. 3 часа     Цена:     3.380,00 денари (more…)
PLATINIUM ПАКЕТ – Интензивна нега на возило
PLATINIUM ПАКЕТ – Интензивна нега на возило
March 19, 2019
са. 14 часа      Цена:     7.100,00 денари   (more…)
GOLD ПАКЕТ – Интензивна нега на возило
GOLD ПАКЕТ – Интензивна нега на возило
March 19, 2019
са. 8  часа      Цена:     5.200,00 денари (more…)

ЛОКАЦИЈА